Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


Instalacja solarna dla Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

Koszt kwalifikowany zadania WFOŚiGW w Gdańsku 134 070,00 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował zadanie w formie dotacji kwotą 67 030,00 zł.
W dniu 15.09.2016 r. zakończono prace związane z realizacją inwestycji. W dniu 19.09.2016 r. po przeprowadzeniu prac związanych z odbiorem robót instalację solarną przekazano do użytkowania.
Głównym celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie emisji spalin. Instalacja solarna spowoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania i podgrzanie ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

Opis instalacji solarnej:
W celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano instalację solarną firmy Viessmann. Instalację solarną zainstalowano na dachu budynku kotłowni. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na dachu zaprojektowano instalację solarną składającą się z 15 szt. kolektorów solarnych płaskich typu Viessmann DIS 50 o powierzchni czynnej 70,38 m2. Instalacja solarna w okresie wiosennym i letnim jest w stanie przejąć w 90% funkcję grzania ciepłej wody, natomiast w okresach pozostałych zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło do 60%.

www.wfosigw.gda.pl