Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostką budżetową, podlegającą organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Nasza Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie form wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Obecnie Dom posiada 180 miejsc dla podopiecznych, którym opiekę zapewnia zespół pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego, w tym: opiekunowie, pokojowe, pielęgniarki, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, instruktor KO, instruktor terapii zajęciowej, psycholog i kapelan. Poza tym Dom zatrudnia lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatrę, którzy zapewniają niezbędną opiekę medyczną.
Na terenie Miasteczka znajdują się cztery budynki mieszkalne, w których oferuje się pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienkami lub umywalkami. W każdym budynku znajdują się kuchenki, jadalnie, świetlice, dyżurki pielęgniarskie, pokoje dziennego pobytu, pracownie terapeutyczne, podręczne pralnie, a dodatkowo w budynku „B” także biblioteka. Najnowszy pawilon „B”, oddany do użytku w 1995 roku, wybudowany został bez barier architektonicznych. Ten budynek jest najlepiej wyposażonym obiektem w niezbędne pomieszczenia i_urządzenia wspierające pracę terapeutów oraz pracownie fizjoterapeutyczne.
Poza tym podopieczni mają do dyspozycji salę gimnastyczną, wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń siłowych i ogólnorozwojowych. Dla najbardziej poszkodowanych przez los, z którymi kontakt jest utrudniony, stworzono Salę Doświadczania Świata, gdzie uczą się odczuwać i reagować na bodźce zewnętrzne, poznawać świat przez kolory, dźwięki, ruchome obrazy, zapachy, światło, a_wszystko pod kontrolą psychologa. Dla potrzebujących wsparcia duchowego, dostępna jest kaplica, w której dwa razy w tygodniu odprawiane są dla podopiecznych nabożeństwa. Na terenie placówki znajduje się także pracownia handlowa „Skrzat”, w której mieszkańcy uczą się samodzielnie dokonywać zakupów.
Na terenie tutejszego Domu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, działający w ramach Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”. W zajęciach prowadzonych w pracowni życia codziennego, malarskiej, ceramicznej, wikliniarskiej, fotograficznej, krawiecko-dziewiarskiej, fryzjersko-kosmetycznej, ogrodniczo-stolarskiej i komputerowej, obok osób niepełnosprawnych z powiatu kwidzyńskiego, uczestniczą również mieszkańcy naszego Domu. Zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowany zespół terapeutów pozwalają nabywać nowe umiejętności, rozwijać zainteresowania oraz wspierają rozwój psycho-ruchowy podopiecznych.
Biorąc pod uwagę potrzebę kontaktu z krewnymi, raz do roku nasz Ośrodek organizuje uroczyste Spotkania Rodzin. Podczas tych spotkań rodziny i znajomi dowiadują się o całorocznej pracy Domu na rzecz ich bliskich, biorą udział w zabawach, konkurencjach oraz grillowaniu. Z każdym rokiem widoczny jest wzrost zainteresowania tą imprezą, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na samopoczucie naszych podopiecznych.
Wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej nasz Dom organizuje imprezy sportowe, takie jak: Igrzyska Paraolimpijskie i Drużynowe Biegi Terenowe ze Stacjami. Imprezy te maja charakter ponadlokalny, biorą w nich udział zawodnicy z wielu ośrodków i placówek z całego regionu Pomorskiego, a w ostatnim czasie również z Warmińsko- Mazurskiego i Kujawsko- Pomorskiego. Udział Domu i Warsztatu Terapii Zajęciowej w różnego typu imprezach kulturalnych i sportowych wpisany jest na stałe w kalendarz wydarzeń, zarówno środowiskowo-lokalnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Prężnie działająca sekcja Olimpiad Specjalnych Polska pozwoliła z dobrym skutkiem uczestniczyć w Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Toronto i Anchorage oraz Olimpiadzie w Moskwie, a ostatnio w Atenach.