Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


Informacja o projekcie

Powiat kwidzyński na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19".

Dofinansowanie projektu: 45 804,68 zł