Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


Pomorskie S.O.S.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie wraz z Domem Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” Ryjewie przygotowały wspólnie aplikacje w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPPM.05.04.02-22-0001/20 pn. „Pomorskie S.O.S”.

W dniu 26.06.2020 roku została podpisana umowa nr 7/V/ROPS/EFS/2020 o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej/ zakładów opiekuńczo-leczniczych/ zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych/ hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”, pomiędzy Województwem Pomorskim, a Powiatem Kwidzyńskim.

Powiat wnioskował o kwotę 214 800,00 zł na rzecz DPS „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

Domy pomocy społecznej powiatu kwidzyńskiego otrzymają dodatkowe środki na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników instytucji całodobowego pobytu pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku, w walce z epidemią COVID-19.
Celem projektu jest doposażenie jednostek w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące oraz sprzęt medyczny niezbędny w czasie działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania wirusa.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe przeznaczone zostaną między innymi na zakup: środków ochrony indywidualnej dla pracowników, rękawiczek, maseczek, fartuchów, kombinezonów ochronnych, jednorazowych czepków, ochraniaczy na buty, jednorazowej pościeli, naczyń jednorazowych, przyłbic, środków do dezynfekcji ciała i powierzchni, maseczek, gogli, specjalistycznego sprzętu do wyposażenia izolatek i dekontaminacji w tym: ssaki, koncentratory tlenu, termometry, maseczki do tlenoterapii, maski tlenowe, inhalatory, wózki toaletowe, ozonatory, lampy bakteriobójcze, maty, zamgławiacze, stojaki na kroplówki, butle z tlenem, resuscytatory, wózki transportowo-kąpielowe, krzesełka toaletowe, parawany, wózki do leków, posiłków i na bieliznę, tace opatrunkowe oraz na leki, pokrowce na materace, nadstawki nałóżkowe (do spożywania posiłków), oraz sprzętu do dekontaminacji w tym lampy bakteriobójcze, ozonatory, zamgławiacze.

Sprzęt oraz środki dezynfekcyjne i ochrony indywidualnej zakupione w ramach otrzymanego wsparcia, niezbędne są do eliminacji czynników ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.